1. Pagina principală
  2. Locuri de munca
  3. Resurse Umane
  4. Resurse Umane - Bihor
  5. Resurse Umane - Oradea

Anuntul este dezactivat

Postat October 19, 2020

Specialist Resurse umane : salarizare

  • Tip job

    Full time

  • Oradea, Bihor

  • Mobilitatea postului: Locatie stabila

Descriere

- Întocmirea contractelor individuale de muncă și gestionarea acestora de la data începerii activității până la încetarea acesteia; - Întocmirea actelor adiţionale în baza modificarilor intervenite asupra clauzelor din contractele individuale de muncă comunicate de către client, cu respectarea cerinţelor legale; - Întocmirea deciziilor de încetare sau suspendare a contractelor individuale de muncă în baza informaţiilor furnizate de către client, cu respectarea cerinţelor legale; - Înregistrarea si transmisterea tuturor informaţiilor legate de încheierea, modificarea şi încetarea contractelor individuale de muncă în aplicaţia on-line a Inspecţiei Muncii, cu respectarea cerinţelor legale; - Reprezentarea clientului în relaţia cu autorităţile (ITM, Casa de Pensii, Casa de Sănătate, Agenţia de Şomaj) în cazul unui control iniţiat de către acestea; - Întocmirea adeverinţelor pentru certificarea activităţii salariaţilor, adeverinţe solicitate de către autorităţi sau bănci; - Întocmirea fişelor de post pe baza informaţiilor primite de la client; - Întocmirea documentelor necesare în cazul cercetărilor disciplinare ale salariaţilor; - Calculul statelor de plată lunare, în baza informaţiilor conţinute de contractele individuale de muncă, a pontajelor lunare, şi alte documente transmise de către client; - Întocmirea rapoartelor lunare solicitate de client; - Întocmirea şi transmiterea Declaraţiei lunare 112; - Întocmirea şi transmiterea declaraţiilor anuale privind contribuţiile salariale și impozitul pe venit; Cerinţe - Studii superioare; - Experienţă în domeniul salarizării şi al administrării de personal; - Curs Inspector Resurse Umane/ Inspector Salarizare constituie un avantaj; - Cunoaşterea prevederilor legale în ceea ce priveste regimul actelor de evidenţă a personalului; - Cunoştinte generale de legislaţia muncii şi cazuistică referitoare la întocmirea şi păstrarea documentelor de evidenţă a personalului şi la salarizare; - Cunoaşterea prevederilor legale referitoare la calcularea salariilor, la plata indemnizaţiilor şi contribuţiilor sociale către autorităţi etc.; - Capacitate de analiză şi sinteză; - Discernamant şi capacitate de a rezolva problemele; Cerinţe - Studii superioare; - Experienţă în domeniul salarizării şi al administrării de personal; - Curs Inspector Resurse Umane/ Inspector Salarizare constituie un avantaj; - Cunoaşterea prevederilor legale în ceea ce priveste regimul actelor de evidenţă a personalului; - Cunoştinte generale de legislaţia muncii şi cazuistică referitoare la întocmirea şi păstrarea documentelor de evidenţă a personalului şi la salarizare; - Cunoaşterea prevederilor legale referitoare la calcularea salariilor, la plata indemnizaţiilor şi contribuţiilor sociale către autorităţi etc.; - Capacitate de analiză şi sinteză; - Discernamant şi capacitate de a rezolva problemele;Întocmirea fluturaşilor de salariu lunari; -  Efectuarea plăţilor on-line a salariilor şi a contribuţiilor sociale şi impozitului prin intermediul aplicaţiei bancare selectată de către client sau transmiterea către client a informațiilor privind sumele de plată pentru salarii; - Întocmirea rapoartelor privind concediile de odihnă efectuate; - Întocmirea dosarelor pentru recuperarea sumelor privind concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate.
ID: 209322929Raportează