Mesaje
  1. Pagina principală
  2. Servicii
  3. Contabilitate - Traduceri
  4. Contabilitate - Traduceri - Brasov
  5. Contabilitate - Traduceri - Brasov
Administrator condominii Asociatie de Proprietari
Postat 13 martie 2023

Administrator condominii Asociatie de Proprietari

PromoveazăReactualizează
  • Persoana fizica

Descriere

Imi ofer serviciile de administrator de condominii, contabil autorizat si casier, in conformitate cu legea nr. 196 din 2018 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari. Detin atestate pentru acestea. Pentru mai multe detalii va stau la dispozitie la numarul de telefon afisat in anunt.
Servicii oferite:

1. ADMINISTRARE
- administrarea imobilului, propunerea si supravegherea de lucrari avand ca scop conservarea si intretinerea acestuia;
- supravegherea atat a lucrarilor care privesc administrarea, cat si a personalului angajat;
- in caz de urgenta, cu acordul comitetului executiv, initierea executarii tuturor lucrarilor necesare protejarii imobilului;
- prestarea serviciilor prevazute in contractul de administrare cu responsabilitate si in mod profesional;
- executarea dispozitiile prevazute in hotararile adunarii generale a asociatiei de proprietari, in conformitate cu legea in vigoare, regulamentul condominiului si conform contractului de administrare;
- gestionarea bunurilor materiale si fondurilor banesti ale asociatiei, conform hotararilor adunarii generale si deciziilor comitetului executiv;
- propunerea, cel tarziu pana la sfarsitul perioadei de recalculare a cheltuielilor, a bugetelor anuale si prognozelor pe termen mediu in care trebuie sa includa sumele achitate, lucrarile de intretinere si lucrarile de reabilitare si imbunatatire, sumele necesare din fondurile asociatiei, alte cheltuieli previzibile si o estimare generala a cheltuielilor asociatiei de proprietari;
- efectuarea formalitatilor necesare in angajarea contractelor cu furnizorii de servicii pentru exploatarea si intretinerea condominiului, derularea si urmarirea realizarii acestor contracte;
- asigurarea gestionarii condominiului conform hotararilor adunarii generale si deciziilor comitetului executiv, cu respectarea prevederilor legale in vigoare;
- prezentarea tuturor datelor, documentelor si informatiilor privind continutul si respectarea contractului de administrare, precum si a acordurilor de plata in rate a cheltuielilor anuale, a cuantumului prestatiilor convenite, la solicitarea oricarui proprietar;
- gestionarea, conform hotararilor adunarii generale sau comitetului executiv, a fondului de rulment si fondului de reparatii constituite la dispozitia asociatiei de proprietari, precum si alte fonduri constituite de catre aceasta;
- calcularea, intocmirea, supunerea spre verificare cenzorilor/comisiei de cenzori, supunerea aprobarii comitetului executiv si afisarea la avizier a listei lunare a cheltuielilor de intretinere, intocmita conform reglementarilor in vigoare, in termen de maximum 5 zile de la primirea ultimei facturi de la furnizorii de servicii;
- intocmirea lunar si depunerea semestrial la compartimentul specializat in sprijinirea si indrumarea asociatiilor de proprietari pe a carei raza teritoriala se afla condominiul a situatiei soldurilor elementelor de activ si pasiv;
- afisarea lunar, la avizier, lista de venituri si cheltuieli ale asociatiei, care cuprinde inclusiv veniturile obtinute din exploatarea proprietatii comune;
- asigurarea, prin controale periodice, respectarea normelor generale de aparare impotriva incendiilor la utilizarea partilor comune, functionalitatea permanenta, la gabaritele proiectate, a cailor de evacuare in caz de incendiu si a celor de acces, interventie si salvare si comunicarea de urgenta presedintelui asociatiei de proprietari/comitetului executiv neregulile identificate;
- supunerea spre analiza si aprobare comitetului executiv oferte ale operatorilor economici care satisfac cerintele asociatiei de proprietari, conform legislatiei in vigoare pentru realizarea lucrarilor de intretinere, reparatii sau investitii privind proprietatea comuna;
- indeplinirea oricaror altor atributii stabilite in cadrul adunarii generale a asociatiei de proprietari in conformitate cu legea.

2. CONTABILITATE
- organizarea si conducerea contabilitatii in partida simpla;
- intocmirea si completarea registrelor lunare conform prevederilor legale:
 registrul jurnal;
 registrul inventar;
 registrul pentru evidenta fondului de rulment;
 registrul pentru evidenta fondului de reparatii;
 registrul pentru evidenta fondului sumelor speciale;
 registrul pentru evidenta fondului de penalizari;
- intocmirea contractelor individuale de munca, contractelor de mandat si a conventiilor civile de prestari servicii pentru personalul angajat in cadrul asociatiei de proprietari si declararea acestora la Inspectoratul Teritorial de Munca prin Revisal;
- intocmirea statelor de plata pentru angajatii asociatiei de proprietari;
- intocmirea declaratiilor fiscale si depunerea acestora la Administratia Financiara;
- intocmirea raportului anual privind activitatea desfasurata si prezentarea acestuia in Adunarea Generala.

3. CASIERIE
- incasarea cotelor de contributie a proprietarilor la cheltuielile curente;
- plata facturilor catre furnizorii de utilitati (Compania Apa, Comprest, Brai-Cata, Electrica Furnizare, Engie etc.);
- plata contributiilor sociale si a impozitelor aferente contractelor individuale de munca, contractelor de mandat si a conventiilor civile de prestari servicii ale personalului angajat in cadrul asociatiei de proprietari;
- depunerea in contul bancar al asociatiei de proprietari, in termen de 24 de ore de la primirea acestora, toate sumele sau valorile primite in numele sau in contul asociatiei;
- intocmirea registrului de casa.

4. CENZORAT
- urmarirea aplicarii prevederilor prezentei legi de catre organele de conducere ale asociatiei de proprietari;
- verificarea gestiunii financiar-contabile;
- verificarea lunar a executiei bugetului de venituri si cheltuieli conform documentelor, registrelor si situatiei soldurilor elementelor de activ si pasiv intocmite de catre administrator;
- intocmirea si prezentarea adunarii generale a rapoartelor asupra activitatii sale si asupra gestiunii asociatiei de proprietari, propunand masuri;
- executarea de controale inopinate, impreuna cu 2 membri ai comitetului executiv pentru verificarea contabilitatii si a activitatii de casierie, si consemnarea rezultatelor controalelor in registrul unic de procese-verbale al asociatiei de proprietari;
- participarea la adunarile generale ale asociatiei si ale comitetului executiv, asigurand legalitatea desfasurarii acestora.

Cuvinte cheie
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Administrator imobile Asociatie de Proprietari, Administrator de imobile Asociatie de Proprietari, Administrator condominii Asociatie de Proprietari, Administrator de condominii Asociatie de Proprietari, Asociatie de Locatari, Asociatii de Proprietari, Asociatii de Locatari, Asociatie Proprietari, Asociatii Proprietari, Asociatie Locatari, Asociatii Locatari, bloc, condominiu, apartament, garsoniera, locuinta, spatiu de locuit, spatii de locuit, spatiu locuit, spatii locuit, imobil, cladire, cladiri, bloc, administratie, administrativ.
ID: 154229403

Contactează vânzătorul

xxx xxx xxx

Localizare

Urmareste-ne pe

Descarca aplicatia pentru telefon din